Oplossingen

Consumptiegoederen met een hoge turnover

Transport van bederfelijke goederen, levensmiddelen, dranken en bloemen

Automobielindustrie

Transport van versnellingsbakken, accu´s, mahagon, het geheime transport van prototypen en gepantserde voertuigen

Textielindustrie

Opslag en expeditie van materialen voor productielijnen, transport van computer- en netwerkcomponenten

IT

Opslag en expeditie van materialen voor productielijnen, transport van computer- en netwerkcomponenten

Bouwnijverheid

Transport van productielijnen, bouwmachines en -materialen, ruw hout en eindproducten

Chemische industrie

Transport van chemische productiecomponenten, verf en gevaarlijke goederen in temperatuurregimes

Gezondheidszorg en farmaceutische industrie

Transport van beschermende en prothetische hulpmiddelen, intubatiesets en producten in temperatuurregimes

Elektrotechnische industrie

Transport van elektrotechnische apparatuur, batterijen, bekabeling en schakelbordsystemen