Stories

Transport van taarten in een specifiek temperatuurregime voor een koninklijke familie

De bekende Praagse banketbakker bakt exclusieve taarten, die zelfs buiten Europa bekendheid genieten, zodat bijv. ook de koninklijke familie van Qatar erin geïnteresseerd was.

Onze taak bestond eruit snel transport te verzorgen met een temperatuurregime van 2–8 °C. We hebben daarom een directe vlucht Tsjechië-Qatar geregeld, evenals koelmogelijkheid vóór en na de vlucht, waardoor we de kosten van een vriescontainer in het vliegtuig konden uitsparen.

Transport en opslag van een vliegtuig voor een tentoonstelling in China

We hebben herhaaldelijk samengewerkt met het agentschap CzechTrade en zijn buitenlandse kantoor in Sichuan, China. Tot hun cliënten behoort ook een Tsjechische vliegtuigexposant, waarvoor het transport van een ultralicht model en een cockpit geregeld moest worden.

Onze logistieke en legislatieve kennis stelde ons in staat het vliegtuig ondanks de uitermate krappe deadline over het spoor te vervoeren. Ook tijdens de drie Chinese beurzen, waar het vliegtuig geëxposeerd en opgeslagen werd, speelde tijdsdruk voortdurend een rol.

Automatisering van bedrijfsprocessen dankzij onze applicatie

Eén van onze cliënten besteedde dagelijks erg veel tijd aan het handmatig invoeren van gegevens en had geen mogelijkheid op effectieve wijze informatie over getransporteerde verzendingen en de status van zijn eigen materiaalvoorraden op te vragen.

Onze applicaties Qlik en NPrinting automatiseren zo veel mogelijk werkzaamheden. Hun taak bestaat eruit de benodigde data uit het WMS te downloaden en vervolgens naar de output via een e-mail te sturen. Dit proces spaart kostbare tijd van de klant uit en daarnaast wordt het risico van menselijke fouten erdoor geëlimineerd.