Blog > Oddělení HR se stalo strategickým partnerem firem

HR bylo v minulosti považováno za administrativní tým, který připravoval smlouvy, počítal mzdy, evidoval vzdělávání a zapojoval se do řešení problémů, jen pokud to bylo potřeba. Bylo vnímáno jako cost centrum a servisní oddělení. To se však změnilo a ve firmách se HR stává klíčovým partnerem, který s vedením úzce spolupracuje na definici strategických plánů tak, aby bylo dosaženo obchodních cílů.

Dnešní HR se soustředí na budování brandu, aby přilákalo talenty a kvalitní zaměstnance. Změny v oblasti IT technologií posunuly oddělení lidských zdrojů k datově řízenému rozhodování, díky kterému hraje klíčovou roli v úspěchu firem. Tato proměna ukazuje, že lidské zdroje jsou více než jen oddělením – jsou motorem růstu a inovací v podnikání.

Díky softwarovým systémům mohou HR oddělení efektivně spravovat zaměstnanecké údaje, sledovat výkony a provádět analýzy dat. To umožňuje identifikovat trendy, které ovlivňují organizaci a přijímat informovaná rozhodnutí. V případě využití umělá inteligence je důležité zajistit, aby byla AI využívána eticky s respektem k soukromí zaměstnanců i ohledem na kyberbezpečnost a GDPR.

Díky automatizaci rutinních úkolů mají pracovníci oddělení lidských zdrojů volné ruce a mohou se věnovat strategické iniciativě, jako je rozvoj talentů, benefitním programům nebo kultuře firemního prostředí.

Dříve se rozhodovalo o náboru na základě pohovoru, životopisu či motivačního dopisu kandidáta. Dnes se stále více organizací přiklání k alternativním metodám, jako jsou simulace práce, psychometrické testy, hodnocení dovedností nebo vypracování případových studií.

Digitalizaci přispěla ke změně také u vzdělávání zaměstnanců. E-learning, umělá inteligence nebo virtuální realita pomáhají budovat efektivní vzdělávací platformu firmy. Je proto důležité nastavit správnou kombinaci online a onsite tréninku, zapojit do rozhodování zaměstnance a rozvíjet spolupráci napříč všemi týmy.

Také hodnocení zaměstnanců prošlo progresem a aplikuje se více agilní přístup. Mladší generace chce dostávat zpětnou vazbu průběžně, a ne čekat na konec roku. HR oddělení bylo v minulosti zaměřeno pouze na interní zaměstnance a jejich rozvoj. Dnes je věnována pozornost také externistům jako jsou konzultanti nebo dočasní pracovníci. Hodnotí se rozmanitost a firmy hledají různorodé týmy s rozličnými perspektivami.

V JUSDĚ ctíme diverzitu a rovnost pro všechny

Diverzita a rovnost – pro JUSDU nejde o prázdná slova. Šanci získat práci u nás mají jak absolventi, tak i ostřílení odborníci. Při náboru a kariérním růstu u nás hrají roli zkušenosti a schopnosti bez rozdílu, zda jde o ženu či muže. „Proaktivně se zajímáme o trendy v oblasti náboru zaměstnanců. Analyzujeme podmínky, které na trhu práce panují, zajímáme se o nároky generací, kterým přizpůsobujeme benefitní programy. Přicházejí k nám také maminky po mateřských dovolených. Tato spolupráce nám velmi dobře funguje. Vycházíme ženám vstříc a nabízíme i zkrácené úvazky,“ říká Jitka Kratochvílová, HR ředitelka JUSDA Europe.

Zpět na blog

Další články