Blog > JUSDA Europe podporuje týmového ducha zaměstnanců 

V minulém roce jsme posílili týmovou práci našich pracovníků. Do společných akcí jsme zapojili také jejich rodiny. Užili jsme si dny plné zábavy a nezapomněli ani na ty nejmenší. Pro děti našich zaměstnanců jsme zorganizovali výlet do trojské ZOO nebo uspořádali JUSDA Family day.  

Příchod jara jsme oslavili květinou pro naše kolegyně a občerstvením v relaxačních zónách. Díky vstupenkám na divadelní představení na Kunětické hoře si zaměstnanci užili představení Noc na Karlštejně. Na konci července jsme společně drobným pohoštěním oslavili 21. narozeniny společnosti JUSDA.  

V zimním období se naši kolegové a kolegyně veselili na akcích dle svého výběru. Nechyběl bowling nebo pohoštění v restauracích, které jim společnost finančně podpořila. 

Na Vánoce jsme zaměstnance obdarovali vánočními balíčky. V nich našli sladkosti, tematické ozdoby, uzeniny, kávu a víno. Kromě vánočních dárků byl konec roku tradičně spojený s bohatou tombolou. Výherce z pobočky v Kutné Hoře se radoval z hlavní ceny, kterou byla letos UHD televize. Mezi dalšími cenami byl tablet, vstupenky na ples nebo lahůdky na štědrovečerní stůl. 

JUSDĚ záleží na rodinách zaměstnanců 

Je pro nás důležitá také spokojenost členů rodin našich kolegů. Proto se snažíme zapojit v průběhu roku do připravených akcí také jejich rodinné příslušníky. 

Zorganizovali jsme například výlet do pražské ZOO, zakoupili vstupenky a zařídili dopravu.  Rodinám s dětmi jsme v červnu zajistili vstupenky na dětský den v Pardubicích a v srpnu uspořádali společnou akci v zábavním parku. 

Rodiny a přátelé našich kolegů měli v září možnost strávit společný čas plný zábavy, sportu a aktivit. Na JUSDA Family dnu se děti mohly svézt na koních, krmit zvířata nebo si vyzkoušet dojení krav na farmě. Den byl plný soutěží a sportovního vyžití. Nechyběla štafeta, hobby parkur a sekání dříví. 

Na Mikuláše od nás dostaly děti našich pracovníků čokoládové adventní kalendáře. 

Více o našich akcích naleznete na našich sociálních sítí jako je Facebook, Instagram a LinkedIn.

Zpět na blog

Další články