Blog > Leadership Academy i J-Learning vzdělává JUSDA zaměstnance

Vzdělávání je pro logistickou firmu JUSDA jedním z klíčů k udržitelnému rozvoji. O kolegy napříč všemi pozicemi se v této oblasti stará oddělení vzdělávání, které spadá pod HR tým. Stejně jako loni i letos budou mít zaměstnanci mnoho možností, jak rozšířit své znalosti.

Při nástupu projdou všichni kolegové vstupním školením. Následuje zaškolení dle pozice, přeškolování a adaptační proces. Tím ale nekončíme. Snažíme se prohloubit i individuální potenciál našich zaměstnanců.

Trenér zefektivní adaptační proces

Trenér je při zaškolování klíčovou osobou na skladech. První dny doprovází nováčky v naší firmě a seznamuje je se všemi důležitými procedurami, pravidly, povinnostmi a postupy. V průběhu adaptace pomáhá zaměstnancům v orientaci jak ve firmě samotné, tak i interních systémech.

Napříč sklady a kancelářemi proběhlo více jak 26 školení. Kolegové se účastnili školení komunikace, práva nebo administrativy. Zaměstnanci měli možnost zlepšit se v cizím jazyce, například v angličtině. Pro cizince jsme zase zajistili kurzy češtiny.

Leadership Academy prohlubuje dovednosti

Celý minulý rok se nesl ve znamení Leadership Academy. Věnovali jsme se rozvoji manažerských a vedoucích pozic. Pro supervizory a vedoucí skupin ve skladu jsme připravili program zaměřený na komunikační a manažerské dovednosti, asertivitu, řešení konfliktů, sebepoznání, motivaci, poskytování a přijímaní zpětné vazby, situační styly vedení, týmovou práci a roli leadera.

Pro supervizora Petra Pomichálka byla akademie nejen zpestřením pracovního života, ale také přínosem. „Měli jsme možnost poznat kolegy z jiných JUSDA divizí a jako bonus si odnést zajímavé postřehy, nápady a doporučení od lektorky Petry. Vše proběhlo v přátelském, při interaktivních vstupech i lehce soutěživém, duchu,“ říká Petr.

U zaměstnanců JUSDY bodoval J-Learning

Novinkou se stalo v loňském roce interní vzdělávání J-Learning. V série školení se kolegové navzájem obohatili o zajímavá témata, které se dotýkaly, jak pracovního, tak i mimopracovního života. Oblíbenými se staly kurzy excelu nebo myšlenkových map a digitální produktivity.

Akademie digitální produktivity s Lubošem Kolouchem, který tento cyklus školení vytvořil a odpřednášel, bodoval u zaměstnanců JUSDY nejvíc. „Interní vzdělávání pomáhá zaměstnancům rozvíjet jejich dovednosti a znalosti. To přispívá ke zlepšení pracovního výkonu i produktivity. Umožňuje také zaměstnancům lépe se orientovat ve své profesi a zlepšit své znalosti v oboru. Zaměstnanci tak mohou podpořit rozvoj své kariéry a dosáhnout snadněji profesních cílů. Tento formát podle mého názoru přispívá k budování silného a motivovaného týmu a díky tomu je společnost schopna držet krok s neustále se měnícími požadavky trhu,“ shrnuje Luboš.

Osobní cíle se staly součástí těch pracovních

Součástí rozvoje JUSDY je i nastavování cílů pro IL zaměstnance. Kolegové v kancelářích si společně s vedoucími určili na začátku roku priority a cíle, kterých by chtěli dosáhnout. Aby se kolegové rozvíjeli i nad rámec své agendy, byly součástí cílů i cíle osobní. Každý si tak mohl vybrat oblast, ve které se chce rozvíjet.

V rámci kvartálních schůzek s managementem byly tyto cíle hodnoceny a aktualizovány. Na konci roku zaměstnanci vytvořili výsledný report.

Ve vzdělávání a osobním rozvoji pokračujeme i v tomto roce

Zaměstnanci JUSDY se mohou kromě interních tréninků těšit na pokračování akademie produktivity nebo třeba LinkedIn pro začátečníky. A co pro to udělat? Pokud vás zajímá sebevzdělávání, nebojte se kontaktovat náš HR tým.

Zpět na blog

Další články