Blog > Zaměstnanci na konferencích diskutovali trendy a získali nové kontakty

Zaměstnanci JUSDY Europe aktivně přispívají k rozšiřování znalostí a navazování nových partnerství v zahraničí. Svojí účastí na mezinárodních logistických konferencích napomáhají osobnímu i profesnímu rozvoji. To má pozitivní vliv na kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků.

Konference FlexSim, která se konala v polském Krakově, se zúčastnili kolegové z procesního oddělení. Hlavním tématem setkání byl procesní management a digitální transformace v oblasti logistiky. To umožnilo diskutovat o nových technologiích i řešeních a získat nápady pro optimalizaci procesů při práci.

Jakub Pakoš, procesní inženýr společnosti JUSDA, ocenil prezentace, které ukázaly své zkušenosti na reálných příkladech. „Design nových skladů, optimalizace stávajících skladů a porovnání možných scénářů jsou klíčem k úspěchu logistických společností. Prezentující z Evropy i USA ukázali posluchačům, proč jsou datově postavené 3D modely klíčové nejen pro efektivní řízení procesů v logistice a skladování, ale také pro budoucnost těchto odvětví,“ shrnul přínosy Pakoš.

Naše zástupce jste mohli potkat i na Transport Logistics Fair v Mnichově, kam společnost vyslala nejen kolegy z Operativy a Logistiky, ale i kolegy z IT.

JUSDA i mimo Evropu

Díky účasti zástupců obchodního oddělení na mezinárodní konferenci WCA (World Cargo Alliance) v Singapuru, posílila JUSDA partnerství a spolupráci se členy sítě. Shromáždění umožnilo navázat nové obchodní vztahy a setkat se s klíčovými hráči v oblasti logistiky. Diskutovalo se o nových trendech a výzvách jako například využití automatizace, umělá inteligence v logistických procesech, digitalizace skladování nebo plánování přepravy.

Pro zaměstnance JUSDY jsou konference užitečné z hlediska rozvoje kariéry, rozšíření znalostí v oblasti logistiky i skladování a zajištění vysoké kvality služeb pro zákazníky. Společnost JUSDA proto plně podporuje své kolegy a kolegyně v účasti na odborných setkáních a investuje do jejich profesního růstu. Konference vnímá jako důležitý prostředek pro získávání nových zkušeností, sledování trendů a navazování vztahů s dalšími odborníky i partnery v odvětví.

Zpět na blog

Další články