Blog > Deset zkratek v logistice, které byste měli znát

Logistické zkratky a zažité fráze známe z každého odvětví. Stávají se nedílnou součástí firemní komunikace. Doprava a logistika jako jedny z nejsložitějších oborů nejsou výjimkou. Zaměstnanci JUSDA Europe z řad skladníků, řidičů nebo dispečerů používají výrazy, které člověku mimo obor mohou znít jako tajná šifra. Jde přitom o zkratky pro popis činností, technologií nebo systémů, které jsou důležité pro efektivní práci v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Díky jejich znalosti se i nový zaměstnanec v oblasti mezinárodní přepravy rychle zorientuje.

SCM je zkratka pro Supply Chain Management neboli řízení dodavatelského řetězce. Činnost zahrnuje dodavatelský a spotřebitelský řetězec i veškeré nástroje, které jsou pro tuto činnost nezbytné. Jde o postup, zajišťující koordinaci toku výrobků, služeb, financí i informací. Začíná u dodavatele surovin, pokračuje k jejich zpracovateli, výrobci daného výrobku, přes velkoobchodníka k maloobchodníkovi až ke spotřebiteli.

WMS je zkratka pro Warehouse Management Systém. Jde o softwarové řešení, díky kterému má firma přehled o zásobách a může tak řídit kompletní řetězec.

JIT je zkratka pro Just-In-Time, neboli režim dopravy „právě včas“. Termín je používaný např. v automobilovém průmyslu a jejím principem je doručení materiálu přesně v okamžik spotřeby tak, aby se minimalizovala potřeba skladování.

FOB je zkratka dodací podmínky pro Free On Board. Prodávající splní své povinnosti v okamžiku dodání zboží na palubu lodi v přístavu nakládky, anebo tím, že obstará, že takto dodané zboží bude odesláno do místa určení sjednaného v kupní smlouvě.

DDU je zkratka Delivered Duty Unpaid, neboli s dodáním clo neplaceno. Tato dodací podmínka stanoví, že povinností prodávajícího je dát zboží k dispozici kupujícímu na ujednaném místě, a to v zemi, kam bude dovezeno. Prodávající musí navíc nést výlohy a rizika spojená s dopravou včetně vykládky. Kupující hradí clo, daně a další úřední poplatky související s dovozem.

EXW je zkratka Ex Works. Jde o dodací podmínku, kdy náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v závodě dodavatele. Prodávající splní svou povinnost dodávky jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu.

TEU je zkratka pro Twenty-foot Equivalent Unit. Jde o standardizovanou kontejnerovou jednotku pro objem přepravovaného zboží a ekvivalent 20stopého kontejneru.

CMR je zkratka pro Convention relative au contrat a označuje mezinárodní dohodu o silniční přeshraniční přepravě. Upravuje zadávání a vyřizování objednávek, ručení při zpoždění, ztrátě nebo poškození přepravovaného zboží. V přeneseném významu jde o doklad o uzavření smluvního vztahu na realizaci dopravy.

CO je zkratka Country of Origin neboli země původu.

EDI je zkratka pro Electronic Data Interchange. Jde o systém na výměnu elektronických dat, který umožňuje standardizovanou elektronickou komunikaci mezi subjekty logistického řetězce.

Tyto logistické zkratky jsou ty základní, které byste měli při práci s firmou v oboru mezinárodní přepravy znát. Pokud patříte mezi ty, kteří outsourcují logistiku a skladovací služby, JUSDA Europe je přední logistická společnost. Zajišťuje leteckou, železniční, kamionovou nebo námořní kontejnerovou dopravu a skladování zboží ve skladech v Pardubicích, Kutné Hoře nebo Dašicích.

Zpět na blog

Další články