Blog > Bezpečnost v logistice: Zdraví zaměstnanců jako základ úspěchu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou pro všechny logistické firmy nezbytné a kritické prvky každodenního provozu. Nejenže pomáhají chránit zaměstnance a pracovníky, ale také zajišťují, aby činnosti probíhaly v souladu s předpisy a bezpečnostními standardy. Logistické firmy musí dodržovat přísná pravidla BOZP a požární ochrany (PO), aby minimalizovaly rizika úrazů a ochránily své zaměstnance.

Nejinak je tomu u nás, v přední logistické společnosti JUSDA Europe. Rizikové faktory jako manipulace s těžkými břemeny nebo pohyb s vysokozdvižnými vozíky mohou ohrozit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Proto je důležité pravidelně školit a vzdělávat pracovníky v oblasti BOZP a PO, seznamovat je s předpisy a postupy tak, abychom minimalizovali riziko úrazů a nehod.

Noví zaměstnanci firmy JUSDA musí projít povinnými školeními, která se zaměřují na obecné zásady BOZP, bezpečnostními postupy a minimalizací rizik při práci v logistické společnosti. Kromě vstupních školení se na pracovišti provádějí mimořádná školení, která jsou zaměřena na konkrétní rizika a nebezpečí spojená se specifickými činnostmi a místy provozu.

„Investice do školení zaměstnanců v oblasti BOZP je pro nás prioritou. Každý zaměstnanec musí absolvovat povinné roční školení BOZP, které aktualizuje jeho znalosti a dovednosti v této oblasti a doplňuje informace o nových nebezpečích a rizicích,“ vysvětluje Jakub Krajňák, Facility specialista and EHS (Health & safety manažer) společnosti JUSDA. Ten je zodpovědný za řízení a koordinaci pracovního prostředí napříč celou organizací, nastavování pravidel BOZP a dodržování všech platných norem a standardů BOZP a PO.

V JUSDĚ nechybí trénink první pomoci ani metoda 5S

V JUSDĚ se zaměřujeme také na kurzy první pomoci s cílem poskytnou zaměstnancům praktickou ukázku. Příklady z praxe a vlastní cvičení umožňují zaměstnancům trénink a získání sebejistoty při poskytování první pomoci.

Metoda 5S je další z mnoha aktivit, které využíváme k minimalizaci rizik a maximalizaci efektivity práce na skladech. Soustředíme se na efektivní organizaci pracovního prostoru, hodnocení a minimalizaci rizik a identifikaci potenciálních problémů.

Věříme, že vysoká úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců je klíčová pro úspěch a udržení přední pozice na trhu v konkurenčním prostředí.

Bereme bezpečnost velmi vážně a neustále se snažíme zlepšovat postupy, s cílem minimalizovat rizika a chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Jejich důvěra je přímo úměrná vysoké úrovni interního systému BOZP. Právě to nám umožňuje poskytovat kvalitní logistické a skladovací služby zákazníkům.

Zpět na blog

Další články